Ime Code jedra ima različita značenja različitim jedriličarima. Ono što je započelo kao jednostavan, ali inovativan koncept, brzo se razvilo u novu kategoriju jedara. Pojedina Code jedra mogu izgledati i koristiti se na različite načine, ali postoji jedna zajednički nazivnik Code jedra su brza, plitka, slobodno stojeća jedra, dizajnirana za male kutove.

Kako bi razumjeli sva različita imena i verzije, može pomoći da se osvrnemo na podrijetlo tih jedara. Izvorno “Code Zeros” su dizajnirani da se definiraju kao spinakeri pod različitim pravilima premjeravanja, koji zahtijevaju da širina na sredini (SMG) bude 75% duljine baze. Volvo Ocean jedriličari su skovali pojam Code Zero, a koji se uklapa u konvenciju nazivlja koju je uspostavio North Sails: A1, A2, A3, itd. Ovaj dizajn je također postao popularan među natjecateljima koji jedre po sustavima kao što su IRC, ORR i PHRF. Kako je njihova učinkovitost i lakoća korištenja postajala sve očitija, Code jedra počela su se koristiti i za krstarenja.

A jedriličari na višetrupcima su svoje inačice ovih specijaliziranih visokoučinkovitih jedara nazvali "Screechers".

Code Sails ima velik omjer površine jedra i razvijene snage za oštre kutove. Jedrilice s nepreklapajućim prednjim jedrima imaju najznačajniju korist od Code jedara, budući da ova jedra izvrsno popunjavaju rupu između jedara za jedrenje u orcu i spinakera.

Prilikom kupnje jedra Code, važno je uzeti u obzir performanse vašeg broda, ciljane kutove jedrenja, najčešće brzine vjetra, sustave za upravljanje jedrima i pravi materijal za jedro - tako da se jedro može prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

 

Code Zero: Asimetrični spinaker, SMG > 75%

Jedro koje se koristi za jedrenje po premjeru i jednako je izvornom Code Zero. Osnovni zahtjev za dizajn je najpliće moguće jedro sa SMG od 75%. Izazov dizajniranja i izrade asimetričnog spinakera Code Zero je zadovoljavanje mjere od 75% širine baze na sredini jedra, a da se dobije dovoljno ravan (plitak) oblik jedra. Code Zero ima problem što jedro nije dovoljno aerodinamički učinkovito za orcavanje na laganom vjetru. Code Zero jedra se izrađuju u 3Di Downwindu ili aramidnim laminatima.

Za ova jedra North Sails je razvio novu tehnologiju pod imenom Helix, a namijenjena je podjeli. Helix eliminira potrebu za anti-torzijskim namatajućim (furling) kabelom i pruža brži oblik jedra dopuštajući da ga se pušta da ide prema naprijed.

 

Code 55 i Code 65: SMG 51 - 74%

Code 55 ima SMG od 55%, dok Code 65 je sa SMG od 65%. Ovo vrlo su učinkovita i svestrana jedra. Međutim, ova jedra se ponekad tretiraju nepovoljno (pa čak su i potpuno zabranjena) po pojedinim pravilima o razvrstanju. Za offshore regate, višetrupce i krstarenja sa željom za boljim performansama, ove vrste jedara pružaju čistu učinkovitost.

Manji SMG postotak podrazumijeva pliće (ravnije) jedro za oštrije kutove jedrenja, dok veći postotak SMG-a podrazumijeva malo dublje jedro za "laškije" kutove jedrenja. A ako je SMG manji od 51% jedro se smatra genovom, dok ako je SMG veći od 74% jedro se smatra spinakerom.
 
 
 

Free Flying: SMG < 50%

Ne svrstavaju se sva jedra koja su slobodna po prednjem porubu i slobodno "lete" u skupinu Code jedara. Ako se preklapajuće prednje jedro mora učvrstiti i koristiti se za jedrenje uz vjetar to je Genova.
Genove imaju strukturu jedra orijentiranu na stražnji porub, dok Code jedra imaju strukturu orijentiranu prema prednjem porubu.

"Leteća" jedra su definirana s Equipment Rules of Sailing kao da se "postavljaju bez ruba jedra pričvršćenog na oputu (rig)". Kao rezultat toga zahtjeva, leteće jedra zahtijevaju korištenje High Modulus Luff i antitorzijskih konopa kad se postavljaju na roll sustave (furlere).
 
 

A3 (Hybrid): Asimetrični spinaker, SMG 75 - 85%

Ovo je još jedno jedro za jedrenje po premjeru koje ima tendenciju da bude nešto svestranije od koda Zero. Oblik je na pola puta između Code Zero i tradicionalnog A3 i može se izraditi od 3Di Downwind, laminata za Code jedra ili lakog poliesterskog materijala za izradu spinakera. Ova jedra ne koriste se nužno na furleru.
S A3 hybrid ne može se jedriti oštro u vjetar kaos Code Zero, ali se može pokriti širok raspon kutova i uvjeta.
 
 
 
 
 
Back To Top