U pretprošlom članku definirana su tri izvora snage: upadni kut vjetra, dubina jedra i zakrivljenost stražnjeg poruba, dok je u prošlom objašnjena zakrivljenost i njen utjecaj na performanse.

Ovdje ćemo vidjeti kako sva tri izvora snage zajedno stvaraju ukupnu snagu, kako se može dodavati i smanjivati snaga da bude usklađena s uvjetima na moru i kako možemo mijenjati ne samo ukupnu snagu, već kombinirati različite izvore. U nastavku će se istražiti odnos između glavnog jedra i floka i opisati kako na svako od jedara utječe oblik i snaga.

 

Optimalne performanse

Svako jedro dobiva svoju snagu iz kombinacije upadnog kuta, dubine i zakrivljenosti stražnjeg poruba. Vrijeme je da se istraži kako se oni trebaju kombinirati i kako kombinirati i ukupnu i miješanu snagu da se dobiju optimizirane performanse po različitim vjetrovima i stanjima mora.

 

Ukupna snaga, maksimalna snaga, kombinirana snaga

Prvi cilj je postići maksimalnu snagu – niti da smo preopterećeni, niti da nedostaje snage u jedrima. Maksimalna snaga znači da posada visi na boku najbolje što može, jedrilica jedri nagnuta onoliko koliko je zamislio dizajner, a kormilo je u balansu i lako se upravlja.

Ukupna snaga je zbroj snaga iz sva tri izvora: upadnog kuta, dubine jedra i zakrivljenosti stražnjeg poruba. Jednom kad se dosegne maksimalna snaga može se započeti s finim trimanjem da se uskladi s uvjetima na moru.

 

Evo par općenitih savjeta da vam pomognu da pronađete najbolju kombinaciju snage.
Prvo, treba razumjeti da se može zamijeniti jedna vrsta snage s drugom. Snaga se može dodati iz jednog izvora, smanjiti iz drugog, a opet imati jednaki rezultat u njihovoj kombinaciji. Na primjer: dodavanjem dubine dodaje se snaga, dok se povećavanjem krivulje (zakrivljenosti stražnjeg poruba) dobivena snaga može smanjiti. Dodavanjem dubine i povećanjem krivulje može se dobiti jednaka ukupna snaga, ali drugačije kombinirana.

Na lijevoj strani glavno jedro je plitko natrimano s malim zakrivljenjem stražnjeg poruba. S desne strane se nalazi dublja verzija (veća snaga) s većom krivuljom (manja snaga). Jednak rezultat, ali različite kombinacije.

 

 

Trim za umjereni vjetar

 

Pod umjerenim vjetrom se podrazumijeva da je vjetar dovoljno jak da jedrilica bude pod punim opterećenjem – kao što je ranije objašnjeno, to znači da je posada maksimalno „izbačena“ i da jedrilica jedri nagnuta u dizajniranom kutu nagiba i da je kormilo u ravnoteži. Na većini jedrilica prijelaz s laganog na umjereni vjetar je kod stvarnog vjetra (true wind) od 6-7 čvorova. Neke jedrilice trebaju više, neke manje... Jednom kad smo pod punim opterećenjem možemo se uhvatiti finog trimanja kombiniranjem snaga. Evo što to znači:

 

Valovito more s dugim i kratkim valovima

Po valovitom moru preferira se jedrenje dubljim i otvorenijim jedrom. Dodatna dubina osigurava snagu za probivanje kroz valove i bolje ubrzanje da bi se dostigla željena brzina, jer svaki udarac u val usporava jedrilicu, dok dodatna zakrivljenost (otvorenost) stražnjeg poruba osigurava veću slobodu na kormilu i manju sklonost prema usporavanju. Također, uz usporavanje, valovi otežavaju održavanje željenog kursa, pa je stoga potrebno stalno ubrzavati.
Negativni efekt je potreba prihvaćanja kompromisa da je kut jedrenja u vjetar slabiji nego kad se jedri po mirnom moru. Ali zapamtite: brzina je uvijek na prvom mjestu!
Slično, prilikom izlaska iz vire (letanja) jedra je potrebno početno natrimati s dodatnom otvorenošću da se olakša protok zraka i za veći upadni kut vjetra s dodatnom dubinom za akceleraciju. Konačni trim se radi tek kad jedrilica ubrza do maksimalne brzine koja će omogućiti dobivanje boljeg kuta jedrenja u orcu.

 

Mirno more

Po mirnom moru i vjetru koji omogućava maksimalno opterećenje, prvo se trima s manjom krivuljom stražnjeg poruba – dodaje se snaga i poboljšava orca – dok jedrenje s plićim jedrom smanjuje snagu i smanjuje otpor. Na kraju imamo jednaku ukupnu snagu, ali s drugačijom kombinacijom.
Negativan efekt plitkog jedra s malom krivuljom je manja sloboda na kormilu i mala akceleracija. Po mirnom moru može se dozvoliti ta sloboda da se jedri s manjim mogućnostima kormila, jer kad se ubrza na željenu brzinu nema usporavanja uzrokovanog valovima. Ovo je moguće jedino ako koristite u odgovarajućim uvjetima; nećete imati visoku orcu ako koristite „visoki“ trim u neodgovarajućim okolnostima. Samo ćete gubiti na brzini i jedriti sporo.

 

U širem rasponu uvjeta

Rijetko se može jedriti po savršeno mirnom ili kontinuirano valovitim uvjetima. Većinom vremena se jedri po uvjetima koji su negdje u sredini. Za najbolje rezultate treba prilagoditi kombinaciju dubine i zakrivljenosti da odgovaraju prevladavajućim uvjetima dok se održava puno opterećenje. Razlike su u nijansama i često se prednost ostvaruje u nijansama. Razlike između dobrog i izvrsnog, između jedrenja u sredini flote i pobjeđivanja je često u samo nekoliko postotaka i najčešće je svaki od faktora pridonio u nekoj maloj mjeri. Nikad se opustiti. Svaki mali napredak je važan. Na kraju se sve to zbraja.

U različitim uvjetima, od plitkog s malom krivuljom do dubokog s velikom krivuljom. Najčešće se jedri u sredini i nastoji se pratiti sve promjene u stanju mora i vjetra.

Bill Gladstone 

 

 

Back To Top