Mislim da je u nekim člancima vezanim uz ORC bilo riječi o računalnim modelima jedrilica koji služe optimiziranju njihovih performansi, odnosno pomoću kojih se izrađuju "svjedodžbe" pomoću kojih se na kraju jedrenja, na osnovu podataka o regatnom polju i specifikacijama pojedine jedrilice, određuje koja jedrilica je zauzela koje "korigirano" mjesto.

Programi koji to rade označavaju se kraticom VPP, a koja dolazi od Velocity Prediction Program, u nekom sirovom prijevodu to bi značilo Program za predviđanje brzine.

Takvi softveri su ključni i za ORC i za iRC, kao dva najrasprostranjenija sustava za korekciju, kao i za svaki dizajnerski studio koji želi da njihovi projekti ostvaruju maksimalne performanse. Uglavnom je riječ o tome da se na osnovu što većeg broja mjerenja određenih parametara kako na trupu, tako i na jedrilju, nastoji dobiti što bolji matematički modeli za pojedinu jedrilicu s određenim setupom u snasti.

Uglavnom se takva mjerenja organiziraju ciljano za pojedini model jedrilice s određenim jedriljem. Ponekad se koriste i podaci koji se dobivaju na manje sofisticirane načine, ali naravno koriste se samo za određene segmente stvaranja matematičkih modela. Možda najbolji takav primjer bio je poziv koji su službeno iz ORC-a poslali sudionicima Svjetskog prvenstva odjedrenog lani u Šibeniku, kad su zamoljeni svi sudionici koji su na svojim jedrilicama imali odgovarajuću opremu, da im pošalju snimljene podatke. Koji podaci i koji formati snimki su zatraženi možete pročitati na ovom linku.

Slično proizvođačima jedrilica ponašaju se i svi proizvođači jedrilja. Sva velika imena na tržištu razvijaju svoje softvere i svi istim problemima prilaze sa svoje strane. Naravno, s obzirom da je riječ o onome što se naziva high tech obično najbolje rezultate dobivaju oni koji mogu najviše uložiti u razvoj, a tu sigurno prednjači North Sails kao najveći svjetski proizvođač jedara. Da su benefiti tog ulaganja vrlo vidljivi možda se najbolje može razabrati po izboru ovog branda od strane većine timova koji imaju namjeru nadmetati se na America's Cupu, a svi ćemo se složiti da je to apsolutni vrh trenutnog stanja tehnike kad je jedrenje u pitanju.

Svi ti podaci i simulacije imaju najviše smisla ako i krajnji korisnici od njih mogu izvući maksimum. Pri tom se ne misli samo na to da će na svoje jedrilice podignuti najbolje dizajnirana jedra. Maksimum će biti dosegnut tek ako se iz tih jedara može izvući ono za što su ona projektirana. Da bi se to moglo jedriličari bi trebali znati što njihova jedra mogu dati u pojedinim uvjetima jedrenja, te što i kako natrimati da se mogu dobiti dizajnirane performanse. Zato su u North Sailsu odlučili krenuti s edukacijom svojih klijenata i svih ostalih jedriličara.

Netko će reći, pa dobro, onda i konkurencija može izvući nešto sebi korisno iz tih podataka i edukacijskih materijala. Istina je da je to moguće, ali vjerojatno su svi došli ako ne do istih, onda do vrlo sličnih podataka i zaključaka. Međutim, ono što najviše razlikuje najveće od ostalih je trajnost jedara. Ne samo po pitanju koliko dugo će jedro izgledati kao novo, već najviše o tome koliko dugo će svaki dio jedra zadržavati proizvedeno formu, a da se ne rastegne! To je sad već dio koji se odnosi prvenstveno na vlakna i materijale od kojih se ona izrađuju i to je razlog zašto svi proizvođači nemaju jednake izvore svojih repromaterijala.

Ali vratimo se edukaciji.

U svrhu razumijevanja rada jedara, odnosno određenih trimova, u North Sailsu su odlučili dati na korištenje simulator trima jedara za jedrilicu J35. Riječ je o jedrilici nešto kraćoj od 11 metara, a prvi primjerak je ušao u more daleke 1983. godine. Da, čini se dalekim vremenima i starom dizajnu, ali J35 je godinama jedan od najpopularnijih dizajna Sjeverne Amerike, a kao što je već puno puta spomenut, mnogi principi se s jedne jedrilice mogu iskoristiti i na drugoj koja je sličnih gabarita.

Uglavnom, North Sails je odlučio taj dio svog VPP softvera dati na korištenje svima.

 

 

U simulatoru se mogu zadavati tri osnovna parametra:

  • brzina stvarnog vjetra (TWS - true wind speed) u rasponu od 6 do 16 čvorova
  • stanje mora koje može biti bez vala, umjereno valovito i valovito
  • kut vjetra (TWA - true wind angle) od 35°do 60°

 

Na osnovu ovih parametar, polarnog dijagrama (idealno predviđenih brzina pri određenim kutevima jedrenja) i toga kako su namještena jedra simulator izračunava:

  • stvarnu brzinu jedrilice
  • VMG
  • kut nagiba jedrilice
  • kut zakreta kormila
  • zanošenje jedrilice

 

A sad dolazimo i do zanimljivog dijela, a to je namještanje trima. Posebno se mogu "trimati" jedro, a posebno flok. Može se definirati koliko su nategnute škote jedra i floka. Koliko su nategnuti prednji porubi jedara, odnosno to bi bio cuningham kod glavnog jedra. Zatim može se definirati nategnutost krmenog štraja, položaj klizača škote glavnog jedra i visina od palube stražnjeg roglja floka.

Svakom promjena pojedinog parametra trenutno se mijenjaju vrijednosti koje izračunava simulator, a postoji i gumb "čarobni štapić" - magic wand, s kojim softver nudi optimalne vrijednosti trima.

Također su u ponudi različite mogućnosti pogleda na jedrilicu i jedra, pa ih se može gledati "s palube", od sprijeda, od iza, odozgor... a u ovisnosti da li je izabran flok ili glavno jedro fokus se stavlja na detalje jednog od njih. Naravno, moguće je još i definirati vlastiti pogled pomicanjem jedrilice u svim smjerovima.

 

 

I za kraj dolazimo do najzanimljivijeg dijela... kako doći do simulatora?

Kao i sve u današnje vrijeme, dostupan je za Android i Apple platforme mobilnih uređaja, ali i za Windows, odnosno Mac korisnike. Osim razlike u uređajima na kojima softver možete koristiti, također postoji i razlika u financijskom dijelu priče.

Oni koji će htjeti da imaju stalan pristup resursima ovog simulatora putem mobilnih aplikacija, morat će to platiti nešto manje od 60 kuna, dok je za korisnike na dobrim starim računalima to besplatno. Za mobilne aplikacije u Google Play i Apple Store samo utipkajte "Sail Trim Simulator", dok za desktop verzije kliknite na ovaj link:

 

 

Datoteka je komprimirana i veličine oko 50MB. Nakon ekstraktiranja samo je potrebno ući ili u mapu za Windows korisnike ili u onu za Mac korisnike i pokrenuti instaliranje.

U North Sailsu imaju pripremljene i kratke upute za uporabu, ali dosta su šture, međutim program je dosta intuitivnog sučelja i vrlo brzo se mogu "pohvatati konci"!

 

 

 

Back To Top