U ovom članku North Sails expert za monotip jedrilice Tim Healy, pripremio je nekoliko savjeta na što treba skrenuti pažnju kad se radi s progibom provenog štraja da bi se optimizirao trim flokova po nekoliko opcija uvjeta laganog vjetra.

  

Kako progib prednjeg štraja na J70 utječe na kut u orcu

  • Sarće trebaju biti nategnute toliko da progib prednjeg štraja bude 5 – 10 cm na sredini floka i 1-2 cm gledajući u odnosu na uzdužnu simetralu broda. Osnova ideja je da proveni štraj dodaje dubinu u formu floka
  • Odgovarajući progib provenog štraja po laganom i umjerenom vjetru smanjuje potrebu za intenzivniji rad sa škotinom floka kad stižu refuli. Stvaranje progiba prednjeg štraja dodaje snagu u sredini jedra, ali svejedno je fino trimanje donje sekcije floka vrlo važno. Škotinu floka potrebno je nategnuti toliko da je kut floka (clew) neposredno poviše ruba kabinskog uzvišenja i do 5-6 centimetara od nje. Ako je morska površina mirna može se dokacati još, pa da bude na 2-3 centimetra od ruba kabine
  • Bočni progib jarbola pokazatelj je da je jarbol dovoljno fleksibilan i da ga unutarnje sarće ne ograničavaju. To osigurava jarbolu da bude dovoljno fleksibilan i dinamičan po laganom vjetru i ujedno će se povečati progib provenog štraja
  • Proveni štraj treba na svojoj sredini imati progib ne samo prema krmi, već i u stranu, a to mijenja kut jedrenja u orcu
  • U isto vrijeme posljedično se sredina stražnjeg poruba floka rotira prema vjetru i reducira potrebu za dokacavanjem u refulu

Dakle, konačan rezultat rada s progibom provenog štraja je da se u orcu može jedriti s boljim kutem. Kako do toga doći ujednačeno?

 

  1. Gornja jedrilica ima nategnutiji prednji štraj, a to osigurava bolji kut i manji otpor, ali manju snagu

  2. Donja jedrilica ima „vrećastiji“ prednji profil što floku daje veću dubinu i snagu

  3. Treba paziti na „zglob“ u prednjem dijelu floka ako je progib prednjeg štraja prevelik, jer to može otežati postizanje željenog kuta u orcu

  4. Stražnji porub floka na donjoj jedrilici je dosta pritegnutiji; prevelik progib prednjeg štraja smanjuje mogućnost slobodnog protoka vjetra između floka i glavnog jedra

 

 

Lagani vjetar i mirno more

Po laganom vjetru i mirnom moru vrlo je važno da se generira sila u jedrilju, dok je omogućeno nesmetano strujanje zraka. Flok tada treba dubinu za dodatnu snagu i stvaranje progiba u provenom štraju je najjednostavniji način da se dobije dodatna dubina u njemu i postigne željeni efekt.

Kad se stvara progib on nije samo u smjeru zavjetrine, već i u smjeru krme, a ovaj postupak je nešto drugo u odnosu na rad s klizačima hvatišta škotine floka s kojim se dubina u floku dobiva približavanjem prednjeg i stražnjeg poruba. Ono što je potrebno je da se u središnjoj sekciji floka, kad je progib provenog štraja 10-15 cm i prednji porub floka je savijen prema natrag i prema zavjetrini, po „defaultu“ se i blago rotira prema privjetrini. Ovo kreira scenario u kojem će sredina prednjeg poruba floka ima bolji upadni kut prema vjetru i potom zbog tog kuta dobiva se mogućnost da se jedri malo oštrije bez da „trese“ prednji porub ili da se slabi protok preko prednjeg dijela floka.

U ovom scenariju, kad se središnji dio prednjeg poruba „rotira“ prema privjetrini, taj efekt smanjuje potrebu da se agresivnije priteže škotina jer se stražnji porub floka, zbog progiba prednjeg poruba, sam približava prema jarbolu.

Kad se ovaj setup ispravno postavi i dalje je važno da špije na stražnjem porubu floka vijore 90 – 100% vremena, jer to pokazuje da je protok zraka i dalje uz flok i da su jedra dobro postavljena. Kad je to ovako namješteno u redu je testirati da li ste na maksimumu ovih postavki tako što povremeno pritežete škotinu floka dok se ne dobije da špije na stražnjem porubu floka ne vijore mirno, pa potom škotinu nježno popuštate dok špije ponovno ne krenu lagano lepršati. To je raspon u kojem možete raditi s flokom i na ovoj jedrilici to je oprilike oko 2-3 cm škotine.

Važno je da se ostane na maksimalnim vrijednostima tenzija u rigu za ove uvjete i potom pronaći postavke koje najbolje odgovaraju rigu i vašem stilu vožnje. Generalno gledajući tenzije riga koje stvaraju do 10 cm progiba su dobre za lagane vjetrove i mirno more. Kao što se može vidjeti u vodiču za trimanje jedrilica J70, osnovne postavke su 16/10 minus 2 okreta na unutarnjim sarćama za 10 čvorova, tako da kad je vjetar stvarno lagan (0-6 čvorova) potrebno je popustiti 1-2 okreta na vanjskim i između 1-2 okreta na unutarnjim sarćama. Na ovaj način na vanjskim se tenzija približi vrijednosti 14, a unutarnje su dosta popuštene (vrijednost se ne može registrirati na tenzometru). Kad su unutrašnje sarće dovoljno popuštene progib jarbola na mjestu gdje je križ treba biti između 1 i 1.5 cm. Ovaj bočni progib također je i znak da je jarbol slobodan da se savije prema naprijed jednako kao i u strane. Savijanje prema naprijed je dobro po laganom vjetru da bi se dobilo pliće glavno jedro i da bi se kao takvo moglo privući bliže sredini bez potrebe da se izravna stražnji porub jedra. I ovo pomaže za dobivanje boljeg kuta u orcu.

 

 

Lagani vjetar i oštri, kratki val

Kad je oštri, kratki val također u jednadžbi , „labavi“ rig je još uvijek dobar, ali vidjet ćete da da će vrlo vjerojatno ovakav rig previše pumpati po većem valu. To je normalno, ali kako je potrebno privremeno smiriti rig, potrebno je pritegnuti krmeni štraj da bi jarbol ponovno bio pod laganom tenzijom. Ovo bi trebalo smanjiti pumpanje riga i provenog štraja i bolje držati oblik jedara u jedrenju kroz valove. Čim se prođe kroz valove potrebno je popustiti krmeni štraj da bi se ponovno vratio progib u proveni štraj.

 

 

I za kraj

J70 je jedan iz malobrojne skupine jedrilica gdje je efektivan rad sa škotinom, ali pri tom treba stalno imati na oku progib provenog štraja. Kad je progib malo veći potrebno je manje raditi sa škotinom. Kad je proveni štraj pod tenzijom, generalno se može i škotina više pritezati. Pri tom imajte na umu da će se kut jedrenja u orcu i položaj stražnjeg poruba floka promijeniti s progibom provenog štraja i da simultano treba prilagoditi škotinu.

Ovi savjeti mogu napraviti veliku razliku u brzini po laganom vjetru!

 

 

 

 

Back To Top