Bez pravilno natrimane snasti nije moguće kontrolirati ponašanje jarbola u širokom rasponu uvjeta na moru. Srećom, trimanje riga je proces koji se uvijek obavlja korak po korak po točno određenom planu, jednako za masthead rigove (jarboli s nekoliko prednjih štrajeva), kao i za frakcionalne rigove (s jednim prednjim štrajem).

Ciljevi prilikom trimanja snasti su slijedeći:

  • Eliminiranje bočnog savijanja i nagiba
  • Uzdužno naginjanje jarbola (engl. rake) da kormilo bude balansirano
  • Namjestiti savijenost jarbola (engl. pre-band)da odgovara dizajnu glavnog jedra
  • Kontrola savijanja jarbola i progiba prednjeg štraja

Za početak evo nekoliko definicija i objašnjenja.

 

 

RAKE

„Rake“ je nagib jarbola prema pramcu ili krmi. Promjena u nagibu mijenja osjećaj uravnoteženog kormila. Naginjanje jarbola prema krmi (engl. adding rake) uzrokuje zaorcavanje jedrilice. Ako se jarbol ispravi smanjuje se zaorcavanje.

Mijenjanje nagiba jarbola može biti vrlo jednostavno namještanjem duljina prednjeg i krmenog štraja, a ponekad može zahtijevati pomicanje pete jarbola.

Cilj je namjestiti ga u položaj koji osigurava blago zaorcavanje po laganom vjetru u orcu, ali na i da se onemogući zapojavanje u refulu. Većina jedrilica je dizajnirana tako da ima blagi nagib jarbola prema krmi, ali optimalni nagib prvenstveno ovisi o dizajnu glavnog jedra, pa čak i o broju posade.Da bi se našao optimalni nagib prema krmi potrebno je eksperimentirati s nekoliko različitih postavki u različitim uvjetima jedrenja, dok se ne dobije 3-5° „weather helm“, odnosno da je kormilo u 3-5° zapojanom položaju po umjerenom vjetru. S druge strane možda vam se više isplati prilagoditi nagib jarbola nekim drugim uvjetima. Možda želite jedriti s više tenzije u prednjem štraju po jakom vjetru i s manjom po laganom.

 

 

KRIVULJA JARBOLA

Krivulja jarbola je krivulja koja je namještena s vašim rigom da bi odgovarala glavnom jedru. Postiže se kombinacijom kompresije (kroz napetost snasti) i dodavanjem blokova („kunja“) u otvoru prolaza jarbola kroz palubu. Obično je ta krivulja unutar raspona od nekoliko centimetara do 15-20 cm.

Ako vaše glavno jedro ima tendenciju da bude preduboko, potrebno je povećati krivulju dodatnim zatezanjem sarći i/ili dodavanjem dodatnih blokova (u rupi na palubi) između stražnjeg strane jarbola i palube. Ako jedro ne razvija dovoljno snage i ako izgleda da je previše plitko, izravnajte jarbol dodavanjem blokova (u rupi na palubi) između prednje strane jarbola i palube.

Kako glavno jedro stari, možda se stvori potreba za dodavanjem dodatne krivulje da bi se dobila dodatna dubina jedra, ali to će povećati drugi problem koji je posljedica starosti, a to je treperenje stražnjeg poruba glavnog jedra. Tom problemu se može doskočiti korištenjem čvrstih letvi koje idu cijelom širinom jedra.

 

 

KAKO POPREČNO CENTRIRATI JARBOL

Generalno prvi korak u trimanju snasti je postavljanje jarbola u centar, tako da se dobije jednako ponašanje i na jednim i na drugim uzdama. Postupak je jednak neovisno o veličini jedrilice ili o tipu snasti koja se koristi. Evo kako to napraviti:

  1. Provjerite da u prednjem i straženjm štraju ne postoji tenzija ili da je vrlo slaba
  2. Provjerite da je peta jarbola postavljena na simetralu trupa i da se ne može pomicati u peti
  3. Centrirajte i blokirajte jarbol u prolazu kroz palubu (dobro je prije fiksiranja jarbola, povući konop od stražnjeg ruba jarbola do spojeva krme i bokova da se provjeri da li je jarbol postavljen u sredinu trupa)
  4. Upotrijebite podigač glavnog jedra da „izmjerite“ simetričnost u odnosu na lijevi i desni bok (ovo je možda najbolje raditi uz „pomoć“ hvatišta sarći na palubi). Spuštajte podigač sve dok ne dosegnete lijevo ili desno hvatište na palubi. Potom trebate provjeriti drugu stranu (nemojte zaboraviti provjeriti da li se podigač omotao oko nečeg), podigač tada na suprotnoj strani treba dotaknuti istu točku. Ako se to ne dešava popustite natezač sarče na „kraćoj“ strani i za jednak broj namotaja stegnite natezač na „duljoj“ strani. Ovaj postupak ponavljajte dok podigač ne „mjeri“ na obje strane jednako.

Jednom kad ste centrirali jarbol i kad su fiksirani blokovi u otvoru kroz jarbol, nastavak trimanja ovisi o vrsti snasti.

 

 

TRIMANJE KEEL-STEPPED MASTHEAD RIGS (jarbola koji se oslanjaju na kobilicu, a prednji štraj ide na vrh jarbola)

Jednom kad je jarbol centriran u odnosu na bokove, podjednako pritegnite vanjske sarće. Nastavite s pritezanjem dok ne postanu napete ili dok tenzija na tenzometru ne dosegne brojeve koje ste dobili u uputama ili od svog riggera ili jedrara.

Ako jarbol više nije ravan smanjujte tenziju na strani na kojoj se krivi. Budite pažljivi dok to radite, nemojte pretjerati sa stezanjem da se ne bi uništili narezi na pritezaču.

Pritegnite sve unutarnje i gornje sarće na obje strane uz stalno provjeravanje pogledom duž stražnje strane jarbola, da se jarbol ne bi iskrivio.

Ovo su početne postavke , kad je jarbol ravan i u centru, bez labavih sarći. Kad dodajete tenziju u prednji ili stražnji štraj jarbol mora ostati ravan u odnosu na bokove.

 

 

ZA VRIJEME JEDRENJA

Po umjerenom vjetru, pritegnite vanjsku sarću s privjetrinske strane (obavezno brojite koliko krugova na natezaču da bi jednako toliko pritegnuli i na drugim uzdama). Virajte, i jednako pritegnite drugu vanjsku sarću.

Kad su vanjske sarće, u privjetrinskom položaju, pritegnute provjerite na obim uzdama da li se jarbol krivi. Ako su unutarnje, zavjetrinske, sarće labave, pritegnite ih. Ako se vrh jarbola krivi prema zavjetrini to bi u stvari moglo biti da se sredina jarbola izbacuje prema privjetrini; treba popustiti unutarnje ili pritegnuti vanjske, simultano. I previše nategnute unutarnje, odnosno prelabave vanjske sarće dopuštaju deformaciju vrha jarbola. Dobro pazite s ovim jer ako nisu prava opterećenja u pitanju može doći do oštećenja hvatišta sarći i samog riga.

Ako je tenzija ispravna, pri nagibu od 15° i s posadom na boku, vanjske zavjetrinske sarće ne smiju biti labave. Vanjske bi trebale biti napetije od unutarnjih, na njima je veće opterećenje, a također se i više rastežu jer su dulje.

Redovito provjeravajte rig, posebno nakon jedrenja po jakom vjetru. Provjeravajte rastegnutost vanjskih i prenategnutost unutarnjih, što može preopteretiti gornje križeve.

Nakon ovih osnovnih postavki slijedi trimanje za posebne uvjete jedrenja. U principu to znači dodavanje tenzije vanjskim sarćama po jačem vjetru, kao i „odvidavanje“ par zavoja po laganom. A ponekad je, s druge strane, fino trimanje najbolje napraviti povećavanjem i smanjivanjem tenzije u pramčanom štraju.

 

 

KRIVULJA JARBOLA I PROGIB PREDNJEG ŠTRAJA

Rad s krmenim štrajem u kombinaciji s pataracima, baby stay-em i/ili vangom može se odvojeno kontrolirati krivulja jarbola i progib prednjeg štraja.

Tenzijom krmenog štraja jarbol će se saviti, jednako kao što će to izazvati i kompresija putem prednjeg štraja. Kombinacija ovih pritisaka također ovisi i o upotrebi pataraca. Ako su oni nategnuti oni ograničavaju povećavanje krivulje, a krmeni štraj utječe na progib prednjeg štraja. A ako se popusti patarac jarbol dbova dublju krivulju.

Kod krutog jarbola, tenzija u krmenom štraju prvenstvno se translatira u tenziju pramčanog štraja i kontroliranje njegovog progiba. Baby stay se može koristiti za dodavanje progiba. Naravno, krmeni štraj također doprinosi progibu, posje progib iniciran baby stay-em.

Pataraci omogućavaju kontrolu krivulje jarbola bez utjecaja na progib pramčanog štraja. Nategnuti krmeni štraj će nategnuti prednji štraj i dodati krivulju u jarbol. Pritezanje pataraca izravnat će jarbol.

 

 

TRIMANJE KEEL-STEPED FRACTIONAL RIGS (jarbola koji se oslanjaju na kobilicu, a prednji štraj NE ide na vrh jarbola)

Procedure trimanja frakcionalnog riga nešto su drugačije od onih za rigove s prednjim štrajem koji ide na vrh jarbola. Postoji dosta različitih varijacija frakcionalnog riga (ravni križevi nasuprot onih koji su zakrivljeni, s pataracima i bez pataraca itd.), pa je malo teže generalizirati taj postupak. Ovdje će biti objašnjena procedura za rigove s križevima koji su zakrivljeni (sw, ept spreaders). Postupak za rigove s ravnim križevima je kombinacija ovog što ćemo sad pričati i postupka objašnjenog za „masthead“ rigove.

Ako su vam križevi zakrivljeni prema natrag (swept back spreaders), sarće će utjecati na savijanje jarbola u stranu, krivulju jarbola, izvijenost i jarbola i prednjeg štraja. Kut križeva treba biti fiksiran. Križevi se ne smiju ljuljati, pa ih je potrebno fiksirati ili vijcima ili epoxy-jem.

Prvo je potrebno centrirati jarbol u peti i s blokovi prilikom prolaska kroz palubu, kao što je ranije objašnjeno. Zatim, s unutarnjim sarćama popuštenima, krmeni štraj se nategne maksimalno. Pritegnu se vanjske sarće uz držanje jarbola ravnim u odnosu na bokove. Ako jarbol ima tendenciju savijanja u stranu trebate popustiti krmeni štraj.

Popustite krmeni štraj. Jarbol će zadržati određenu krivulju. Pritegnite unutarnje sarće da se jarbol prilagodi vašem glavnom jedru.

Ovako je rig namješten za maksimalnu tenziju pramćanog štraja, a što je često teško postići. Tenzija u krmenom štraju krivi jarbol i daje tenziju prednjem štraju.

Da bi se postiglo laganije krivljenje jarbola treba popustiti unutarnje sarće. Da bi tenzija krmenog štraja značajnije utjecala na tenziju u prednjem štraju, pritegnite unutrašnje sarće.

Postoji ograničenje u postizanju tenzije prednjeg štraja bez pataraca. Ako vam izgleda da je jarbol previše savijen pokušajte manje orjentirati križeve prema natrag. Da bi se dobila veća krivulja jarbola potrebno je više zakriviti križeve i popustiti unutrašnje sarće.

Prilikom jedrenja u orcu po jačem vjetru vrh jarbola će se savijati u zavjetrinu. A sredina jarbola će se izvijati prema vjetru. Ovakvo savijanje jarbola u stranu smanjuje snagu u jedrima, više nego što se to može napraviti krivljenjem jarbola prema naprijed ili natrag. Popuštanje unutarnjih sarći može smanjiti ovo bočno savijanje, ali će kao posljedica biti veći progib prednjeg štraja, kao i uzdužno savijanje jarbola. Drugi način je s duljim križevima koji će jače gurati sredinu jarbola. To može smanjiti, ali ne i eliminirati, bočno savijanje i ovisi o planu jedrilja vaše jedrilice, jer dulji križevi mogu se sukobiti s trimom genove.

Mijenjanje nagiba jarbola zahtijeva kompletno pretrimavanje križeva. Nagib jarbola treba ispravan zbog utjecaja na balans kormila.

Križeve treba trimati na dnevnoj bazi da bi se postigla željena karakteristike krivuljom jarbola i progibom prednjeg štraja u različitim uvjetima jedrenja. Unutarnje i vanjske sarće treba popuštati po laganom vjetru za manju krivulju i manju tenziju prednjeg štraja. Po jakom vjetru, pritezanjem s nekoliko krugova na pritezaću, unutarnjih i vanjskih sarći, dobit će se najbolje performanse. Vodite zabilješke o postavkama koje su se pokazale najboljima u određenim uvjetima.

Da bi se mogao, neovisno o drugim stvarima, ispravno kontrolirati progib prednjeg štraja na frakcionalnom rigu, nužni su pataraci.

 

 

FINO TRIMANJE RIGA

Trimanje vašeg riga treba pratiti dizajniranu krivulju glavnog jedra, kao i dozvoljeni progib po prednjem rubu vaših flokova. Najčešće je nužno pretrimati cijeli rig kad se promijene jedra. Ako performanse vaše jedrilice ne daju željene rezultate, posebno u točno određenim uvjetima, probajte prvo s malim promjenama u trimu. Male promjene u tenzijama, nagibu jarbola i krivulji jarbola mogu imati značajan utjecaj na performanse.

Ako ste se odlučili na taj potez pažljivo označite svoj trenutni trim da bi se mogli jednostavno vratiti na njega ako niste zadovoljni rezultatima testa.

 

 

 

 

Back To Top