Kad se cilj prema kojem se jedri niz vjetar nalazi na suprotnim uzdama tada je potrebno napraviti manevar poznat kao „pojalabanda“ - kruženje.

Ovaj manevar se obavlja u tri koraka:

 1. Pojalabanda kreće za vrijeme jedrenja s vjetrom u pola krme. Popušta se škotina i krene se s pojavanjem (jedrenje s vjetrom u krmu).
 2. Kad je vjetar točno u krmu (180° u odnosu na jedrilicu), prednje jedro (flok, genoa) će se sam krenuti prebacivati na drugu stranu. Ovo je trenutak kad treba držati stabilan kurs, glavno jedro se stavlja u centar i kreće se s prebacivanjem i jedra i genakera na druge uzde.
 3. Nakon što su jedra na drugoj strani nastavlja se s postavljanjem novog kursa jedrenja.

 

 

Savjeti za sigurno pojalabandavanje

 • Flok (prednje jedro) je ključ uspješne pojalabande
 • Jednom kad se prednje jedro prebaci na drugu stranu, pritegnite odgovarajuću škotinu i držite stabilan kurs, dok glavno jedro prebacujete samo s rukom
 • Lagano zaorcajte
 • Glavno jedro držite pod kontrolom da lantina ne bi nekontrolirano preletjela. Sporo zaorcavanje daje dovoljno vremena da se krene s trimanjem genakera i ispravnom kontrolom glavnog jedra
 • Brzo popuštajte škotu glavnog jedra
 • Kad glavno jedro prijeđe na drugu stranu popuštajte škotu glavnog jedra koliko god je potrebno da jedro ne bude pod pritiskom
 • Pazite na kurs
 • Po jakom vjetru, dok glavno jedro prelazi na drugu stranu, osjećat ćete pritisak na kormilu i nastojte orcati što ranije. Pazite na kurs i korigirajte s kormilom da ne bi nekontrolirano zaorcali
 • Po laganom vjetru kad se prednje jedro prebaci, držite rukom cijelu škotu glavnog jedra i prebacite glavno jedro na nove uzde
 • Nemojte se bojati pojalabande
 • I po najvjetrovitijim uvjetima pažljivo napravljena pojalabandaje siguran i efektivan način promjene uzda

 

 

Spriječavanje slučajne pojalabande (kruženja)

Ako se prednje jedro naočekivano prebaci na druge uzde to je znak da će ga vrlo brzo pratiti i glavno jedro. Da bi se spriječila nekontrolirana pojalabanda potrebno je trenutno zaorcati. Ponovno se vrati na željeni kurs kad se prednje jedro vrati u normalni položaj.

Kao predostrožnost, uvijek držite glave nisko kad vidite da se prednje jedro prebacuje na drugu stranu i koristite „preventer“ da osigurate lantinu.

 

 

Pojalabanda genakerom

Nekoliko je načina pojalabande genakerom. Jedan način je da se na genaker navuče „čarapa“, prebaci se škotina na drugu stranu i pretrima jedrilica nakon što se prebaci i glavno jedro. Čarapa i genaker za vrijeme pojalabande moraju ići s vanjske strane provenog štraja. Nedostatak ove tehnike je što se mora ići na provu da bi se prebacila čarapa oko provenog štraja. (Ovo ne vrijedi ako je genaker podignut s podigačom floka ili genove. U tom slučaju genaker za pojalabande prolazi ispod provenog štraja.)

Naravno da se genakerom može pojalabandati i dok je cijeli otvoren. Duboko zapojajte, pritegnite privjetrinsku škotinu i držite je čvrsto dok oslobađate škotinu na radnoj strani. Povlačite što brže dok se jedro ne ispuše, prebacite ga na drugu stranu i krenite s trimanjem na novim uzdama, tada završite s okretom i prebacite i glavno jedro. Trik je u tome da okretanje jedrilice prati trimanje genakera – vežinu trimanja genakera treba napraviti za vrijeme prebacivanja genakera, prije nego što jedrilica bude u novom kursu.

Ako je okret prebrz (ili trim prespor) i jedrilica zauzme novi kurs prije nego su jedra utrimana tada se genaker može zapetljati ili sam oko sebe ili oko provenog štraja ili biti ispuhan.

 

 

Pojalabnda spinakerom

Pravi izazov su pojalabande posada s nedovoljnim brojem članova. Najjednostavnija tehnika je upotrebom čarape, spuštanjem vanjskog kraja tanguna na palubu i prebacivanjem „spakiranog“ spinakera pomoću škotina.

Tada se prebaci glavno jedro, ponovno postavi tangun i „raspakira“ spinaker.

Također se može koristiti i tehnika s tangunom koji se skida s jarbola, ali to zahtjeva iskusnog bowmana (osobu na provi), kao i iskusnog kormilara.

 

 

 

Back To Top