Budući da je gotovo sigurno da vaša jedrilica neće biti od željeza, niti ćete zbog veličine na ruži magnetskog kompasa primijetiti razliku od nekoliko  stupnjeva, na kartu ćete prilikom ucrtavanja unositi isključivo prave vrijednosti, a ove otklone na kompasu, nisu li zaista veliki, ćete zanemariti. Ipak, nije loše s vremena na vrijeme u određenom području provjeriti možemo li vjerovati brodskom kompasu. Za to je potrebno napraviti provjeru tzv. pokrivenog smjera.

⇑ Na ilustraciji vidimo osnovne i najvažnije pojmove navigacije. Tri crvene crte koje nam pokazuju sjever imaju otklon, ovisno o tome koji sjever pokazuju.
Prva pokazuje geometrijsku točku vrha zemljine kugle ili sjever pravi i ona je relavantna za navigaciju. Druga pokazuje sjever magnetski i ona je otklonjena za sile zemaljskog magnetizma - kompas. Na pomorskoj karti možete pročitati vrijednost tog otklona pod oznakom varijacije. Vrijednost se godišnje mijenja pa na karti možete pronaći i iznos godišnje korekcije. Treća pokazuje tzv. brodski smjer sjevera, ona je otklonjena i za utjecaj broda na kompas, željeza i sličnog. Ukupan otklon od prve do treće nazivamo korektura ukupna. Otklon od geometrijskog sjevera se na plastičnim jedrilicama na Jadranu kreće u maksimalnoj vrijednosti 2-3 stupnja ukupno pa možemo biti toliko neprofesionalni da ih zanemarimo u početku naše navigacije, ali samo u početku. Ll i Ld pokazuju pramčane
kutove s određenim objektima. Presjecanjem dvaju pramčanih kuteva dobivamo poziciju broda. Uz pramčani kut koristimo i pojam azimuta, w, kuta između smjera sjevera i smjera pogleda na osmatrani objekt. Identično, kao i kod pramčanih kutova, dva azimuta daju poziciju broda. Kad zapamtite ovu ilustraciju naučili ste osnove navigacije!

 

Potražimo u prirodi i na karti dva vidljiva objekta koja se precizno pokrivaju u određenom smjeru (npr. zvonik crkve i svjetionik), zavozimo pramcem ravno na oba objekta istovremeno te na kompasu očitajmo vrijednost kursa. Kurs bi se morao u potpunosti ili s malim otklonom poklapati sa smjerom koji smo prethodno očitali s karte.

⇑ Zbrojena pozicija je niz ucrtanih točaka na našem pravcu kretanja i služi nam da točno odredimo naš položaj

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top