Generalni odgovor, koji se tiče svih tumora kože, je teško dati, međutim, sigurno je da postoje tumori koji se mnogo češće pojavljuju kod populacije koja je izloženija suncu, poput ribara, poljoprivrednika ili, kao u vašem slučaju, skipera.

To su, npr. bazocelularni (carcinoma basocellulare) i spinocelularni (carcinoma spinocellulare) karcinomi kože, kod kojih je karakteristično to da se javljaju skoro isključivo kod populacije s bijelom bojom kože.
Svaki od ovih tumora može se, najjednostavnije rečeno, pojaviti u dvije forme, kao ispupčenje (čvorić) ili kao ulegnuće (ulceracija).

Bilo bi, u svakom slučaju, dobro da se periodički podvrgavate malo opsežnijim pregledima kože, jer, kao i kod svake bolesti, što se prije eventualni tumor dijagnosticira, to će ga biti lakše liječiti.
Dijagnoza tumora se postavlja na temelju kliničke slike, a potvrđuje se histološkim nalazom, dok je terapija slična kao i kod svakog drugog karcinoma, dakle, može biti kirurška, terapija zračenjem ili lijekovima (citostatici), te kombinacija svih triju, dok prognoza najčešće ovisi o stadiju i lokalizaciji tumora.

iz knjige "Doktor na moru"

dr. Marin Krstulović

Back To Top