U ovom poglavlju opisat ćemo što su jedra, od kakvih materijala se izrađuju i kakve forme mogu imati.

Na početku ćemo vidjeti zašto su jedra oblika trokuta, koja jedra su najučinkovitija i zbog čega. Nakon toga opisat ćemo vrste i karakteristike nekih materijala od kojih se današnja jedra izrađuju: Dacron, Aramid (Kevlar), Mylar, PBO itd.
Kada upoznamo materijale, vidjet ćemo kako se kroje jedra.
Govorit ćemo o osnovnim načinima spajanja panela u kosi i radijalni kroj te pogledati na kojim se principima temelji tehnologija izrade 3DL jedara.


Na kraju poglavlja govorit ćemo o formi jedara. Pojasnit ćemo termine: dubina, izvijenost, otvorenost, položaj najveće dubine, koeficijent izduženja i dr.. Također, spomenut ćemo i neke termine koji nam pomažu u određivanju pravilne forme jedra u određenim uvjetima: prividni vjetar, stvarni vjetar i upadni kut. Ove termine ćemo kasnije upotrebljavati kada budemo govorili o trimu glavnog jedra, genove ili spinakera.

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top