Koja je uloga taktičara tijekom regate? U amaterskim posadama njegovu je ulogu teško objasniti. Je li to čovjek koji govori kormilaru kada da leta ili kruži? Možda. Najčešće dok “pogađa”, ima pravo na takvu ulogu, no kada počne griješiti, vrlo brzo biva smijenjen.

Kada se taktičaru ukaže povjerenje, kako bi sugerirao određene poteze, ne možemo ga nakon dvije ili tri pogreške smijeniti. Ako ga ipak nakon nekoliko grešaka smijenimo, to možda govori nešto i o našem (ne)znanju.
U profesionalnim posadama uloga taktičara je jasna jednako kao što su jasne i sve ostale uloge na jedrilici. Taktičar treba biti osoba koja ima najveći autoritet na brodu, najveće znanje i najveće iskustvo. Treba poznavati sve uloge i važnost svakog člana posade na jedrilici.

 

Zaduženja taktičara

Zadaci taktičara i njegov utjecaj na odluke kada i gdje treba letati ili kružiti, ovise o načinu funkcioniranja posade. Nakon što sam jedrio na različitim jedrilicama i promijenio nekoliko profesionalnih posada, moje je iskustvo da kormilar treba ostati osoba koji donosi krajnju odluku, nakon što je procijeni informacije dobivene, kako od strane taktičara tako i od trimera glavnog jedra, trimera genove te bowmana.

 

Predstartni period i start

Prije i tijekom predstartnog perioda taktičar bi trebao dobro pregledati regatno polje. Bilo bi dobro zajedriti uz vjetar kako bi taktičar zabilježio sljedeće podatke:

  • kursove jedrenja na desnim i na lijevim uzdama,
  • smjer pravog vjetra,
  • laylineove,
  • te dio startne linije gdje je bolje startati. Također treba i izmjeriti koliko vremena je potrebno kako bi se punom brzinom prošla cijela startna linija.

Nakon što su utvrđeni ovi podaci, i ostali članovi posade mogu reći koje pojedinosti vide na regatnom polju. Što više očiju gleda, više stvari se može i vidjeti. No, nakon toga, tek u razgovoru s kormilarom trebala bi se donijeti odluka o jednoj generalnoj strategiji starta i prvog dijela stranice uz vjetar.

 

Jedrenje uz vjetar

Nakon startnog signala kada započne prva stranica uz vjetar, taktičar treba biti izuzetno koncentriran na sljedeće detalje;

  • konstantno promatrati što se događa sa smjerom pravog vjetra. Ako se smjer pravog vjetra mijenja treba znati u kojem smjeru i koliko stupnjeva.
  • Promatrati regatno polje kako bi mogao kormilaru davati informacije o mogućim potezima.
  • Pratiti položaj ostalih jedrilica kako bi kormilaru predložio letanje u pravom trenutku i na pravom mjestu.
  • I kao najvažnije, uvijek treba razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Slično kao i u šahu, onaj igrač koji može zamisliti više poteza unaprijed, bliži je pobjedi.
  • Kada se približimo laylineu, kako zna kutove jedrenja između lijevih i desnih uzda, taktičar će moći najtočnije odrediti kada je potrebno letati.

 

Privjetrinska oznaka

Prije samog obilaska privjetrinske oznake, taktičar bi trebao savjetovati kormilara, ovisno o podacima koje ima o smjeru i jačini stvarnog vjetra, koji će biti smjer prividnog vjetra kada otpadnemo i kojim bi uzdama trebali započeti stranicu niz vjetar. Znajući podatke o jačini i smjeru prividnog vjetra prije nego obiđemo oznaku, moći ćemo odabrati veličinu i težinu spinakera (naravno ako ih imamo više) kojim ćemo jedriti niz vjetar.

 

Jedrenje niz vjetar

Nakon dizanja spinakera i uspostavljanja pravog kursa, taktičar nastavlja gledati regatno polje iza i ispred sebe. Kao što je uz vjetar imao podatak koliki su kutovi letanja, dok jedrimo niz vjetar, taktičar treba znati koliki su kutovi kruženja.
Ostali zadaci potpuno su isti kao i kod jedrenja uz vjetar. Treba promatrati razvoj refula, smjer vjetra i pozicije protivnika.

 

Zavjetrinska oznaka

Prije obilaska zavjetrinske oznake taktičar ponovo treba savjetovati kormilara u kojoj strani regatnog polja (lijevoj ili desnoj) ima više vjetra, te kojim uzdama bi trebalo započeti stranicu.
U opisu poslova taktičara samo su taksativno navedeni njegovi zadaci jer za detaljno razrađivanje te uloge na jedrilici, trebala bi jedna posebna knjiga koja bi se bavila isključivo strategijom i taktikom. No, čak i nakon ovako šturo opisanih zadataka postaje malo jasnije kako za posao taktičara treba biti visoko kvalificiran u svim područjima koja se imalo dotiču jedrenja, počevši od matematike, preko meteorologije pa sve do psihologije grupe.

Taktičar treba znati kako ohrabriti posadu dok se gubi i naravno pohvaliti je kada se učini dobar potez. Također mora znati biti i oštar te održavati disciplinu i red na jedrilici.

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top