Nakon što smo opisali zadatke najvažnijih članova posade, što na kraju ostaje kormilaru; držanje kormila i odlučivanje o letanjima ili kruženjima nakon svih primljenih informacija?

Da, upravo tako. Možda se čini kako su kormilaru oduzete sve zasluge za mogući dobar rezultat, no to nikako nije slučaj. Tek sada se kormilar može posvetiti onome što i jest njegov zadatak - brzo upravljanje jedrilicom.
Možda sada možete zamisliti kako kormilar loše i sporo upravlja jedrilicom kada treba misliti o trimu glavnog jedra, o trimu genove, pa o kursovima uz i niz vjetar, zatim o boljoj strani regatnog polja, o refulima, o ostalim jedrilicama, o laylineu, itd. Koliko pažnje i koncentracije mu ostaje za kormilarenje?

Vrlo malo.

Naravno, u malim dvosjedima kao što je 470 svi ovi zadaci koje smo nabrojali dijele se između dva člana posade, ali ta dva člana posade, tada također, proporcionalno preuzimaju zadatke. Kako se povećava broj članova posade, zadaci se dijele proporcionalno svakom članu posade. Jedrilice od 35 do 40 stopa sastoje se peteročlane ili šesteročlane posade u kojima se kormilar može isključivo posvetiti kormilarenju i donošenju odluka na temelju svih informacija, koje konstantno dobiva od posade.


Zaduženja kormilara

Kao i u slučaju kad smo opisivali zadatke taktičara, ni sada, dok budemo opisivali zadatke kormilara, nećemo govoriti na koji način i kako treba upravljati jedrilicom, jer to je tema jedne druge knjige, već ćemo se isključivo posvetiti njegovim zadacima.

 

Slika 7.8 - Kormilar je najvažniji član posade, jer do njega, kao do centralne figure, dolaze sve informacije koje on “procesira” ili obrađuje, odbacuje ono što je suvišno, a ono važno inkorporira u jednu cjelovitu sliku jedrenja određene regate.

 

Predstartni period i start

Kormilar zajedno s taktičarom tijekom predstartnog perioda odlučuje u kojem dijelu startne linije je bolje startati i kakva će biti strategija nakon starta.
Ako je desna strana linije favoriziranija, važno je odrediti layline za brod regatnog odbora. No u slučaju ako je favoriziranija lijeva strana linije tada je potrebno odrediti layline za lijevu oznaku starta.
Kormilar treba prejedriti jednom ili dva puta cijelu startnu liniju, kako bi bowman i taktičar mogli utvrditi koliko je vremena potrebno od broda regatnog odbora do lijeve oznake starta.
Sada kada imamo pouzdanu posadu koja dobro trima jedra, jedine kormilareve zapovijedi trebale bi biti: puna brzina, manje brzine, zaustavljamo se, letamo, kružimo. Dakle, kormilar bi uigranoj posadi trebao samo davati obavijesti o promjeni kursa ili brzine jedrilice, a oni bi trebali pratiti njegove zapovijedi promjenom trima jedara.

 

Jedrenje uz i niz vjetar

Nakon starta kormilar treba biti izrazito koncentriran jer se najvažniji dio regate događa odmah nakon startnog signala. Ako je tada fokusiran i upravlja jedrilicom brzo (uz pretpostavku da smo u dobroj poziciji), vrlo je vjerojatno kako ćemo ostvariti prije starta zamišljenu strategiju.
Jedreći uz vjetar, kormilaru počinje pristizati velik broj informacija. Informacije dolaze od bowmana, trimera i taktičara. Dobar i iskusan kormilar će moći, slično kao kada mijenjamo radio stanice na radio prijemniku, slušati samo onoga koji mu u tom trenutku govori važniju informaciju. To jest, svoju “frekvenciju” će postaviti tako da čuje, npr. samo trimera genove. Kako informacija koje pristižu od posade ima puno, kormilar će objektivnije i lakše moći donijeti odluku kada i gdje letati ili kružiti. Kormilar ne mora previše okretati glavu prema natrag, lijevo ili desno pokušavajući sam otkriti situaciju na regatnom polju kada ima toliko očiju koje rade za njega. Na ovaj način pažnja kormilara potpuno je usmjerena na održavanje najveće brzine jedrilice.

 

Obilasci oznaka

Jedini manevar u kojem kormilar treba sudjelovati u radu s jedrima odvija se na privjetrinskoj oznaci. Dok se bude dizao spinaker, u jednom trenutku kormilar treba uzeti škotu glavnog jedra koju će mu predati trimer glavnog jedra. Trimer glavnog jedra odlazi izvlačiti privjetrinsku škotinu spinakera, a kormilar treba do kraja popustiti škotu glavnog jedra.
No, ako imamo šest ili više članova posade kormilar neće raditi niti to već će se isključivo posvetiti kormilu i brzini jedrilice.

Za kraj možemo reći kako je kormilar zapravo i dalje najvažniji član posade na jedrilici jer do njega, kao do centralne figure, dolaze sve informacije koje on “procesira” ili obrađuje, odbacuje ono što je suvišno, a ono važno inkorporira u jednu cjelovitu sliku jedrenja određene regate.

Više o zadacima kormilara i načinima na koje ih treba obavljati govorit ćemo u poglavlju koje slijedi u kojem ćemo opisivati manevre. Tada ćemo njegove zadatke još detaljnije razraditi.

 

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top