U prilogu se nalaze tablice u kojima možemo vidjeti vodič kroz trimanje jedara ovisno o smjeru i jačini vjetra kojim jedrimo. Podaci vrijede za jedrilice od 30-40 stopa.


U tablici koja govori o glavnom jedru i genovi tenzije podigača i škote izražene su u postocima.
Vrijednost od 100% predstavlja najveću optimalnu tenziju škote odnosno podigača.

U tablici koja govori o trimu jarbola u postocima je izražena vrijednost prekidne čvrstoće pripone.

Na kraju jedna napomena; mislim da svaki trimer, bilo glavnog jedra ili genove, treba imati izrađene tablice za bilo koju jedrilicu na kojoj jedri ili je jedrio. Prvo; to je jedini način za održavanje određenog trima koji se pokazao dobrim, i drugo; samo ako radimo bilješke i vodimo dnevnike jedrilica na kojima jedrimo moći ćemo širiti i nadograđivati svoje jedriličarsko znanje. 

 

 

Jedrenje uz vjetar

 

 

 

 

Jedrenje s vjetrom u bok

 

 

 

 

Jedrenje niz vjetar

 

 

 

 

Literatura

 1. Lawrie Smith: “Science of speed”
 2. J. Uršić: “Stabilitet broda I”, 1991.
 3. T. Tabain: “Prilog predskazivanju nagibanja malih brodova pri istodobnom djelovanju slučajnih valova i vjetra”, izvještaj brodarskog instituta
 4. C. A. Marchaj: “Sailing theory and practice”, New York 1982
 5. C. A. Marchaj: “Aero - Hydrodynamics of sailing”, London 1982
 6. C. A. Marchaj: “Seaworthines, the forgotten factor, London 1984
 7. J. Gerritsma: “Geometry, resistance and stability od the Delft systematic yacht hull series”
 8. “Pomorska enciklopedija”, svezak 2 i 3
 9. “Hints and advice on rigging and tuning of your Selden mast”
 10. “UK Encyclopedia of Sails”
 11. “Rječnik pomorskog nazivlja”, Školska knjiga Zagreb 1991
 12. “Strojarski rječnik”, Školska knjiga Zagreb 1991

 

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top